Wat betekent "De kap van de IntelliTAG is open" ?

De IntelliTAG beschikt over een zelfbeschermingsmechanisme waarmee opening en een onopzettelijke of incidentele uitschakeling van de detector kan worden voorkomen.

 

Werking van de zelfbescherming van de IntelliTAG

Tijjdens het sluiten van de kap van de IntelliTAG, wordt de knop van de zelfbescherming er vlak onder ingedrukt.

Als de kap open is, wordt de knop losgelaten, zodat er een bericht "De kap van de IntelliTAG is open” wordt verzonden.

Als het alarm wordt geactiveerd, wordt de sirene ingeschakeld.

 

Wat te doen In geval van een foutief openingsbericht

In geval er een openingsbericht wordt ontvangen, terwijl iemand de detector heeft aangeraakt en de kap nog steeds op zijn plaats is, moet worden gecontroleerd of de kap nog goed ingedrukt is.

Daartoe gaat u over tot herijking van de detector (door te gaan naar > Instelling > Mijn apparatuur > IntelliTAG > de IntelliTAG herijken) en erop te letten dat de kap goed vast te klikken.

 

Als het foutieve openingsbericht zich opnieuw voordoet, moet u een ticket openen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Hebt u geen antwoord op uw vraag gevonden? Stuur ons uw uw verzoek door een ticket te openen. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Een ticket openen Mijn tickets