Wat te doen als ik er niet in slaag de Link te installeren?

De installatie van de Link lukt niet, u blijft steken in een van de stappen. Zonder de installatie van de Link kan geen van de randapparaten worden geïnstalleerd. Dit is de eerste verplichte installatiestap van het Home Alarm-systeem.

 

Procedure

Volg onderstaande stappen in de juiste volgorde:

1. Mobiele applicatie

a. Forceer de sluiting van de Somfy Protect-app (op Apple / op Android). De installatie moet uitsluitend worden uitgevoerd vanaf een mobiele iPhone of Android.

b. Als u een Android-telefoon versie 6.0 gebruikt, moet u de plaatsbepaling activeren (de term varieert afhankelijk van de telefoons - lokalisatie / positie / geolokalisatie…).

 

2. Voeding van de Link

a. Controleer of de Link direct is aangesloten op een wandstopcontact met de adapter van het corresponderende land en of die gaat branden (continu of knipperend).

b. De Link moet uitgaan als de stekker wordt losgekoppeld om te controleren of deze in de modus "Installatie” staat. Als dit niet het geval is, verzoeken wij u de Link opnieuw te initialiseren.

 

3. Plaatsing van de Link

Controleer of de Link correct is geplaatst om in WiFi te verbinden met de home gateway (of de WiFi-router). Volg zo nodig onze plaatsingsadviezen van de Link.

 

4. WiFi-verbinding

a. Vergewis u ervan of uw telefoon is verbonden met WiFi van uw gateway en of u op internet kunt navigeren. Zo niet, start uw home gateway dan opnieuw.

b. Let op voor de WiFi-verbinding, de Link ondersteunt de volgende elementen niet:

  • de beveiligingsmodus WPA-TKIP (deze modus wordt niet meer ondersteund door WiFi Alliance)
  • de beveiligingsmodus WPA-CCMP (standaard geactiveerd op bepaalde gateways)
  • de WiFi-netwerken in 5.0GHz
  • de WEP-codes onder 128 bits
  • de karakters "+" et "&" in het WiFi-wachtwoord tijdens de eerste installatie (na installatie en eerste update, worden deze karakters geaccepteerd)
  • de lengte van de naam van het WiFi-netwerk (SSID) en van het wachtwoord bij elkaar mag niet langer zijn dan 45 karakters
  • de spaties in de naam van het WiFi-netwerk (of SSID) en in het WiFi-wachtwoord

c. Als het wachtwoord van uw WiFi-netwerk u wordt gevraagd, let er dan op dat u geen fout maakt: er kunnen bijvoorbeeld kleine letters en hoofdletters in staan.

d. In bepaalde speciale gevallen kan ook de goede installatie van de Link belemmerd worden:

  •   Samsung "Smart Network” toestellen
  •   bedrijfsnetwerken
  •   gesloten poorten van de home gateway (of de WiFi-router)

 

Als ondanks deze aanbevelingen de installatie nog altijd problemen oplevert, moet u een ticket openen.

 

Verbonden vragen

Hoe kunnen wij u helpen?

Hebt u geen antwoord op uw vraag gevonden? Stuur ons uw uw verzoek door een ticket te openen. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Een ticket openen Mijn tickets