Hoe werken berichten met video's en foto's?

In geval van bewegingsdetectie ontvangt u een verrijkt pushbericht, met een videoclip van 10s (App iOS) of een afbeelding (Android-app).

Om verrijkte berichten te ontvangen, moet u:
- over de volgende geïnstalleerde videoapparatuur beschikken: Somfy One, Somfy One+, Somfy Security Camera, Somfy Indoor Camera
- de bewegingsdetectie van de videoapparatuur hebben geactiveerd
- de laatste versie van de Somfy Protect-app (minimaal versie 2.2) gebruikenmet een Somfy Protect-app onder iOS:
In geval van inbraakdetectie ontvangt u een pushbericht met een video van 10 seconden.rich-notif-ios.jpgAls de detectie van een videoapparaat (Security Camera, Indoor Camera of Somfy One en One+) komt
ontvangt u een pushbericht met de video die door het videoapparaat dat een beweging heeft gedetecteerd, is opgenomen.


Als de detectie van een accessoire (IntelliTAG™ of binnenbewegingsdetector) komt
ontvangt u een pushbericht met de video die is opgenomen met de eerste geïnstalleerde videoapparatuur.

Vanaf dit verrijkte bericht kunt u het alarm annuleren of naar de videoclip gaan in de app. Om veiligheidsredenen vraagt de app u, in het geval uw telefoon vergrendeld is, uw deblokkeercode in te voeren.
Veel voorkomende vragen 
1 - Waarom ontvang ik geen videoclip in mijn bericht?

→ Als u een Apple Watch hebt, ontvangt uw iPhone vanwege de videoversleuteling, geen videoclip van 10 seconden in het verrijkte pushbericht in geval van een gebeurtenis. Wij werken aan de verbetering van deze functie om aan deze technische eis te voldoen en u de beste servicekwaliteit te bieden.

→ Als u de waarschuwing meteen na ontvangst opent, heeft de videoclip van 10 seconden nog niet voldoende tijd gehad om te worden geladen. Om veiligheidsredenen sturen wij onmiddellijk een melding om u meteen te waarschuwen. Dit bericht wordt daarna verrijkt met een videoclip. Deze bewerking kan enkele seconden duren.


2 - Ik heb drie tonen gehoord, maar ik heb maar een verrijkt pushbericht. Waarom?

U ontvangt een eerste alarmbericht als het alarm zich voordoet, daarna een signaal telkens als er een nieuw onderdeel beschikbaar is (foto, video, ...). Het is een enkel bericht dat verrijkt is met de verschillende elementen die hieronder vermeld staan.


Met een Somfy Protect-app voor Android:
In geval van inbraakdetectie ontvangt u een pushbericht met een of meer afbeeldingen.

visuel-email-rich-notification-ANDROID.jpg

Als de detectie van een videoapparaat (Security Camera, Indoor Camera of Somfy One en One+) komt
ontvangt u een pushbericht met de afbeelding die door het videoapparaat dat een beweging heeft gedetecteerd, is opgenomen.


Als de detectie van een accessoire (IntelliTAG™ of binnenbewegingsdetector) komt
ontvangt u een alarmpushbericht gevolgd door een pushbericht met de foto die is genomen door uw videoapparatuur.

Als uw installatie meerdere videoapparaten omvat, zal uw bericht meerdere afbeeldingen bevatten die u kunt bekijken.Veel gestelde vragen

Ik ontvang twee berichten in geval van een bewegingsdetectie. Waarom ?

Tijdens een alarm stuurt uw Somfy Protect-app een eerste alarmbericht gevolgd door een tweede dat de afbeelding van de detectie bevat. Dit bericht moet worden “uitgepakt” (aanraken en omlaag slepen om de afbeelding weer te geven)

Hoe kunnen wij u helpen?

Hebt u geen antwoord op uw vraag gevonden? Stuur ons uw uw verzoek door een ticket te openen. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Een ticket openen Mijn tickets