Hoe werkt de intelligente activering?


Met de functie intelligente activering kunt u de activeringen en deactiveringen van het systeem automatiseren als u thuiskomt of vertrekt.


De intelligente activering kan verschillen afhankelijk van uw systeem :


Installatie met Somfy One/One+ zonder accessoires: activering en deactivering van de bewegingsdetectie Somfy One/One+
Installatie met Somfy One/One+ met accessoires: activering en deactivering van uw alarm.
Let op, als de werking van de bewegingsdetectie is gedeactiveerd in de instellingen van de Somfy One/One+, gaat tijdens de intelligente activering/deactivering de afsluiter alleen open en dicht, en blijft de detectie inactief.

 

Activation_intelligente.PNG


Installatie met Somfy One/One+ met accessoires:

  • Bij een installatie van Somfy One/One+ met accessoires, en vooral met een badge, wordt uw badge gedetecteerd en automatiseert deze de activering of deactivering van het alarm afhankelijk van uw instelling.
  • De intelligente activering werkt doordat tegelijkertijd met het openen van de deur (deur voorzien van een IntelliTAG geconfigureerd als "Voordeur"), uw badge binnen bereik van de Somfy One/One+ is gekomen (automatische deactivering) of buiten bereik van de Somfy One/One+ is (intelligente activering).
  • Als uw Somfy One/One+ zich ver van de voordeur bevindt of als uw deur lange tijd open is blijven staan, kan de intelligente activering het thuiskomen of vertrekken van een gebruiker niet detecteren. Als dat regelmatig voorkomt, kunt u de Somfy One/Somfy One+ dichterbij de toegangsdeur plaatsen.

Installatie met Somfy One/One+ zonder accessoires:

  • Als de Somfy One/One+ zonder accessoires is geïnstalleerd, verloopt de Intelligente activering via uw smartphone.
  • Somfy Protect gebruikt de locatievoorzieningen van uw iOS- en Android-apparatuur om te bepalen of u al dan niet thuis bent.

Hoe bepaalt Somfy Protect of ik al dan niet thuis ben?

  • Smartphones gebruiken een combinatie van diverse technologieën om uw positie te bepalen: GPS / mobiele ontvangst / WiFi. De nauwkeurigheid van de locatiegegevens varieert afhankelijk van het model van uw smartphone en van bepaalde instellingen, vooral of de Wi-Fi al dan niet is geactiveerd.
  • De functie Intelligente activering kan alleen werken als u de Somfy Protect-app toestemming heeft gegeven om uw locatiegegevens te gebruiken. U kunt ook, via iOS- of Android-instellingen, naar geavanceerde parameters van de app gaan om de app toestemming te geven de locatiegegevens te gebruiken.
  • U ontvangt systematisch een bericht waarin u wordt gevraagd het systeem te activeren als u weggaat, zelfs als er mensen in uw huis achterblijven.
    Let er ten slotte op dat als u de verbinding verbreekt met de Somfy Protect-app of als u deze sluit, de intelligente activering niet meer werkt.

Hoe kan ik de intelligente activering configureren?

Om Intelligente activering te configureren, opent u de Somfy Protect-app en gaat u naar het Menu "Instellingen".
1. Selecteer "Intelligente activering"
2. De eerste keer moet u de app toestemming geven om de locatiegegevens van uw smartphone te gebruiken.

IMG_3360.PNG


3. Met dit instelscherm kunt u de Intelligente activering en deactivering uitzetten. Dit verschilt afhankelijk van uw installatie:

Installatie met Somfy One/One+ met accessoires (met namen met een badge die verbonden is met de gebruiker)

IMG_3364.PNG


Installatie met Somfy One/One+ zonder accessoires

IMG_3362.PNG


4. De activering en de deactivering worden met twee selectiebalkjes in- of uit-gezet:
- activering: bepaal of u uw bewegingsdetectie/alarm wilt activeren als u vertrekt (via melding)
- deactivering: bepaal of u uw bewegingsdetectie/alarm automatisch wilt deactiveren als u weer thuiskomt


5. Geef uw adres op via het scherm kaartbewerking
- het adres waar uw voorziening is geïnstalleerd is belangrijk omdat activering en/of deactivering daardoor automatisch verloopt op basis van uw aanwezigheid in huis

IMG_3361.PNG


6. U kunt vervolgens de activerings- en deactiverings-status desgewenst wijzigen. U kunt ook de locatie van uw huis op de kaart wijzigen of verfijnen door hierop te drukken.

 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Hebt u geen antwoord op uw vraag gevonden? Stuur ons uw uw verzoek door een ticket te openen. Wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.

Een ticket openen Mijn tickets